Arquitectura

-Arquitecte

Titulat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), Universitat Politècnica de Catalunya, 2006. Col·legiat número 52792-O al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

-Disseny i càlcul d'estructures per a l'edificació

Serveis de col·laboració bàsica:

-Assessorament en la fase del Projecte Bàsic.

-Disseny i càlcul de l'estructura.

-Redacció de la memòria tècnica de l'estructura.

-Redacció dels Plecs de Condicions Particulars.

-Entrega del projecte d'estructura en suport informàtic, i si s'escau, d'un exemplar físic.

-Una vegada definida l'estructura, s'assumiran les modificacions en el projecte que no impliquin un recàlcul de més del 15% d'aquesta.

 

Consulteu condicions i disponibilitat a albertsola@coac.cat

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now